DOI: 10.5176/978-981-08-7466-7_kd-08 Authors: Reza Khosravani